بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

مرتبه
تاریخ : 1391/11/14

برترین ها:چیدن میز پذیرائی و تزئین سفره در مهمانی های رسمی و غیر رسمی کار نسبتا طاقت فرسائی است که استرس زیادی به همراه دارد! یکی از مهم ترین مراحل این کار، هنر تاکردن دستمال سفره است که در اینجا به صورت تصویری به شما آموزش می دهیم.

خرگوشی


روش های تاکردن دستمال سفره (3) 

برای این مدل، از دستمال آهاردار بدون طرح و نازک استفاده کنید. دستمال را از وسط تا کنید. دوباره آن را از طول تا کنید تا مستطیل درازی تشکیل شود. طرف راست و چپ دستمال را مانند شکل به پایین تا کنید. گوشه های پایینی را به سمت مخالف تا کنید. دوباره این گوشه ها را از کنار تا کنید تا به مرکز دستمال برسند. در این لحظه دستمال شبیه کایت شده است.

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

نوک کایت را به پایین تا کنید. دستمال را برگردانید. گوشه های چپ و راست را مجدداً تا کنید و نوک یکی را در دیگری فرو کنید.حالا دستمال را روی قاعده گردش بگذارید و گوش های خرگوش را از هم جدا کنید. در انتها سه رشته نخ به عنوان سبیل خرگوش به دستمال سنجاق کنید.

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)


12. جیبی

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

در این مدل هوشمندانه می توانید قاشق و چنگال را داخل دستمال قرار دهید. لبه پایینی را را تا بالا تا کنید. سپس لایه بالایی را پایین بیاوردی تا با لبه پایینی مماس شود. همه لایه های پایینی را به بالا تا کنید و دستمال را برگردانید. هر دو سمت چپ و راست را تا وسط بیاورید. بخشی از یک سمت را در داخل سمت مخالف فرو کنید.دستمال را برگردانید و قاشق و چنگال را داخل جیب دستمال بگذارید.

روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)


13. استوانه ای

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

برای شکل دادن به این دستمال شمعی شکل، باید دستمال را لوله کنید و آن را ایستاده روی میز بگذارید. از دستمال های تک رنگ و بدون طرح استفاده کنید. دستمال را از قطر تا کنید. نوک باز آن رو به بالا باشد. دولای پایینی را به اندازه 2سانتیمتر به بالا تا کنید. سپس از یکی از گوشه ها شروع کنید و از یک طرف تا آخر دستمال را لوله کنید. پس از لوله کردن کامل، نوک باقیمانده را داخل قسمت تا شده پایینی فرو کنید. بدین ترتیب لوله دیگر باز نمی شود. حالا می توانید دستمال را در حالت ایستاده بگذارید.

روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)

روش های تاکردن دستمال سفره (3)


14. کارت نگهدار

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

برای این مدل به پارچه ای سنگین و آهاردار نیاز دارید تا بتواند کارت را نگه دارد. دستمال را سه بار تا بزنید. مستطیل دراز حاصل را به دو نیم تا کنید و خط تای وسط آن را بدست آورید. سپس تای آن را باز کنید. لبه پایینی را با انگشتتان نگه دارید و نیمه سمت چپ را به صورت قطری تا کنید. لبه آن را با خط تای وسط میزان کنید. برای سمت راست هم همین کار را بکنید. دستمال را برگردانید. دو پره آن را محکم لوله کنید تا به تا برسد و دوباره دستمال را برگردانید و لوله ها را در جا نگه دارید. سمت راست را به سمت پایین تا کنید تا لوله ها با تای عمودی وسط مماس شوند. سمت چپ را به نقطه پایینی تا کنید تا این دو لوله در کنار هم قرار گیرند.کارت خود را بین دو لوله قرار دهید.

روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)


15. بادبزنی با گره

روش های تاکردن دستمال سفره (3)

از یک دسته کوچک علف برای بستن بادبزن استفاده کنید. دستمال را از وسط تا کنید و خط تا را با انگشتتان فشار دهید. تای دستمال را باز کنید. پایین دستمال را به سمت خط وسط تا کنید. این خط را هم با فشار انگشت مشخص کنید. با تکرار این کار خطوط مساوی تا را پیدا می کنید و پلیسه های شما بطور مساوی در دستمال مشخص می شوند.حالا دستمال را از روی خط های مشخص شده تای آکوردئونی بزنید. وسط پلیسه ها را بگیرید و روبانی به دور آن ببندید. دسته کوچک گیاهی پیدا کنید و آنها را روی دستمال گره بزنید.


روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)
روش های تاکردن دستمال سفره (3)


منبع: http://www.bartarinha.ir/طبقه بندی:
ارسال توسط بهنام

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ